Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Urban greening and re-naturing for urban regeneration, resilience and climate neutrality (IA)

Рок за пријаву: 27. април 2023. године

ИД позива: HORIZON-MISS-2023-CLIMA-CITIES-01-01

Тема: Очекивани исходи:

  • Регенерисана, рехабилитована, отпорнија на климатске промене, ојачана, еколошки, социјално и економично изграђена окружења, а посебно у областима као што су велика стамбена подручја, сиромашни окрузи и суседства, запуштена и напуштена подручја, запуштена индустријска места, браунфилд локације или друге нефункционалне јавне локације, и то кроз интервенције озелењавања и обнављања природе;
  • Побољшане животне активности, функционалност, квалитет живота урбаних подручја путем зелених, обновљених, биолошки разноврснијих, безбеднијих, мешовитих и заједничких јавних простора и изграђених средина, уз истовремено ублажавање климатских промена, и пружање помоћи да се изгради отпорност и ублажи  енергетско сиромаштво различитих друштвених група, укључујући жене и децу, старије и људе са ниским социо-економским статусом;
  • Интегрисане, трансдисциплинарне, прилагодљиве, транспарентне праксе урбанистичког планирања, као  и процеси доношења одлука, како би се олакшала интеграција и пружила решења за озелењавање, обнављање и унапређење биодиверзитета.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или земаља придружених програму Хоризонт Европа. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.
  • The Joint Research Centre (JRC) може учествовати као пуноправни члан конзорцијума.
  • Свака акција мора укључивати пилот демонстрације у најмање четири града у којима локалне власти или њихови овлашћени представници могу представљати један град, или „већи град“, узимајући у обзир функционална урбана подручја.
  • Такође, да се налазе у различитим државама чланицама или земљама придруженим програму Хоризонт Европа како би показали да урбано планирање и дизајн могу бити оптимално распоређени на развој и имплементацију решења за озелењавање у сврху регенерације, истовремено повећавајући њихову општу неутралност и отпорност на климу у урбаним условима.

Буџет по пројекту: око 10-12 милиона

Индикативни буџет за цео позив: 40 милиона

Корисни линкови: