Otvoren poziv u okviru programa Horizont Evropa - Assessing urban farming impacts (RIA)

Rok za prijavu: 12. april 2023. godine

ID poziva: HORIZON-CL6-2023-COMMUNITIES-01-5

Tema: Rezultati bi trebalo da doprinose poboljšanom znanju o uticajima i rizicima različitih tipova urbane poljoprivrede uzimajući u obzir ekonomsku, ekološku i socijalnu perspektivu (s posebnim fokusom na efekte prelivanja u ruralna i peri-urbana područja), kao i poboljšanoj svesti kreatora politika koja im može pomoći da prilagode politike i zakonske okvire koji će podstaći koristi i ublažiti rizike povezane sa razvojem različitih oblika urbane poljoprivrede i srodnih tehnologija.

Minimum konzorcijuma:

  • Najmanje tri institucije iz država članica EU ili zemalja pridruženih programu Horizont Evropa. Minimum jedan partner mora biti iz države članice EU.

Budžet po projektu: oko 5 miliona

Indikativni budžet za ceo poziv: 5 miliona

Korisni linkovi: