Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Assessing urban farming impacts (RIA)

Рок за пријаву: 12. април 2023. године

ИД позива: HORIZON-CL6-2023-COMMUNITIES-01-5

Тема: Резултати би требало да доприносе побољшаном знању о утицајима и ризицима различитих типова урбане пољопривреде узимајући у обзир економску, еколошку и социјалну перспективу (с посебним фокусом на ефекте преливања у рурална и пери-урбана подручја), као и побољшаној свести креатора политика која им може помоћи да прилагоде политике и законске оквире који ће подстаћи користи и ублажити ризике повезане са развојем различитих облика урбане пољопривреде и сродних технологија.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или земаља придружених програму Хоризонт Европа. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Буџет по пројекту: око 5 милиона

Индикативни буџет за цео позив: 5 милиона

Корисни линкови: