Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Boosting industrial symbiosis by standardisation (CSA)

Рок за пријаву: 29. март 2023. године

ИД позива: HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-62

Тема: Очекивани исходи овог позива су:

  • Јачање веза између стандардизације, истраживања и иновација у циркуларним ланцима вредности, чиме ће се осигурати да стандардизација олакшава међусекторску интероперабилност на свим нивоима.
  • Олакшавање уласка на тржиште иновативних решења, која би могла да подрже циркуларност ресурса и нулто загађење.
  • Идентификовање главних препрека остваривању услова који ће омогућити да стандардизација подржи индустријску симбиозу.
  • Како би се подржала имплементација индустријске технолошке мапе европске истраживачке области за технологије са ниским емисијама угљеника, потребно је помоћи развој „зелених“ стандарда како би се осигурала интероперабилност у домену индустријске симбиозе.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање једно правно лице из држава чланица ЕУ или земаља придружених програму Хоризонт Европа (Coordination and Support Actions)

Буџет по пројекту: око 0,5 милиона

Индикативни буџет за цео позив: 2,5 милиона

Корисни линкови: