Otvoren poziv u okviru programa Horizont Evropa - Green and digital skills and training needs for a just transition (CSA)

Rok za prijavu: 29. mart 2023. godine

ID poziva: HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-54

Tema: Očekivani ishodi ovog poziva su:

  • Nadomestiti nedostatke veština koje su neophodne za zelenu i digitalnu tranziciju, razvijanjem i širenjem odgovarajućih programa za razvoj veština i modula obuka.
  • Podržati kolektivnu akciju na razvoju veština od strane kompanija i pružalaca obrazovanja i obuka, a samim tim i podržati tehnološke inovacije, doprineti inicijativi „Evropska godina veština 2023“, partnerstvima velikih razmera u okviru Pakta za veštine, razvijanju vodećih talenata za veštine, prekvalifikacije i usavršavanje veština u oblastima navedenim u novoj „Evropskoj agendi za inovacije“.
  • Podržati obuke bazirane na naprednim specijalističkim veštinama iz oblasti IKT ili drugih ključnih veština digitalnih tehnologija koje bi doprinele industrijskom liderstvu i strateškoj autonomiji.

Minimum konzorcijuma:

  • Najmanje jedno pravno lice iz država članica EU ili zemalja pridruženih programu Horizont Evropa (Coordination and Support Actions)

Budžet po projektu: oko 0,5 miliona

Indikativni budžet za ceo poziv: 2,5 miliona

Korisni linkovi: