Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Green and digital skills and training needs for a just transition (CSA)

Рок за пријаву: 29. март 2023. године

ИД позива: HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-54

Тема: Очекивани исходи овог позива су:

  • Надоместити недостатке вештина које су неопходне за зелену и дигиталну транзицију, развијањем и ширењем одговарајућих програма за развој вештина и модула обука.
  • Подржати колективну акцију на развоју вештина од стране компанија и пружалаца образовања и обука, а самим тим и подржати технолошке иновације, допринети иницијативи „Европска година вештина 2023“, партнерствима великих размера у оквиру Пакта за вештине, развијању водећих талената за вештине, преквалификације и усавршавање вештина у областима наведеним у новој „Европској агенди за иновације“.
  • Подржати обуке базиране на напредним специјалистичким вештинама из области ИКТ или других кључних вештина дигиталних технологија које би допринеле индустријском лидерству и стратешкој аутономији.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање једно правно лице из држава чланица ЕУ или земаља придружених програму Хоризонт Европа (Coordination and Support Actions)

Буџет по пројекту: око 0,5 милиона

Индикативни буџет за цео позив: 2,5 милиона

Корисни линкови: