Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Pilots for an innovative human-centric industry (RIA)

Рок за пријаву: 29. март 2023. године

ИД позива: HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-51

Тема: Очекивани исходи су:

  • Побољшано разумевање социјалних, техничких и етичких импликација напредних (дигиталних) технологија на раднике и организацију рада у индустријским секторима;
  • Окружење за рад, учење и модели рада који на најбољи начин користе могућности напредних (дигиталних) технологија и људских способности, као и креативног потенцијала на синергијски начин, доприносећи на тај начин побољшаној европској индустријској конкурентности на постојећим и новим тржиштима;
  • Обучена и креативна радна снага у индустрији која је оснажена кроз напредне технологије које су усклађене са европским друштвеним и етичким вредностима.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Буџет по пројекту: око 10 милиона ЕУР

Индикативни буџет за цео позив: 10 милиона ЕУР

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Дигитални сектор, индустрија и свемир

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)