Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Adaptive multi-scale modelling and characterisation suites from lab to production (RIA)

Рок за пријаву: 29. март 2023. године

ИД позива: HORIZON-CL4-2023-DIGITAL-EMERGING-01-12

Тема: Очекивани исходи су:

  • Омогућити индустрији да ефикасније развија нове и да ради са постојећим напредним материјалима тиме што ће се надоградити на дигитално интегрисане и валидиране методе моделирања и карактеризације.
  • Убрзати процес иновирања материјала омогућавањем бољег тумачења доступних експерименталних података и пружањем ефикаснијих смерница за даље експерименте.
  • Превазилажење недостатака у могућностима моделирања и карактеризације усмерене на различите фазе у производњи материјала и производним ланцима вредности помоћу прилагођених и референтних пакета који покривају све кораке од дизајна материјала до развоја производа.
  • Интегрисана европска платформа за материјале, која омогућава системско коришћење алата и могућности као што су моделирање материјала, карактеризација, роботика, документација података, онтологија, вештачка интелигенција и машинско учење, који су оркестрирани да убрзају дизајн, развој и примену хемикалија, материјала и сродних процеса и производња.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Буџет по пројекту: од 5 до 7 милиона ЕУР

Индикативни буџет за цео позив: 22 милиона ЕУР

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Дигитални сектор, индустрија и свемир

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)