Otvoren poziv u okviru programa Horizont Evropa - Integrated approach for impact assessment of safe and sustainable chemicals and materials (RIA)

Rok za prijavu: 20. april 2023. godine  

ID poziva: HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-22

Tema: Očekivani iskodi:

  • Zajednica zainteresovanih strana, uključujući akademsku zajednicu, industriju, javne vlasti i nevladine organizacije, imaće pristup snažnijim i konzistentnijim smernicama i metodologijama za integrativnu procenu uticaja na društvo, ekonomiju, zdravlje i životnu sredinu;
  • Industriji će biti omogućeno stvaranje uticaja, putem investicionih odluka, na buduće hemikalije i materijale;
  • Javne vlasti i kreatori politike na nivou EU i na nacionalnom nivou biće podržani u sprovođenju politika, uključujući prelazak na bezbedne i održive hemikalije i materijale kroz bolje razumevanje potencijalnih kompromisa u pogledu održivosti.

Minimum konzorcijuma:

  • Najmanje tri institucije iz država članica EU ili zemalja pridruženih programu Horizont Evropa. Minimum jedan partner mora biti iz države članice EU.
  • The Joint Research Centre (JRC) može učestvovati kao punopravni član konzorcijuma.

Budžet po projektu: oko 3-4 miliona

Indikativni budžet za ceo poziv: 15 miliona

Korisni linkovi: