Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Integrated approach for impact assessment of safe and sustainable chemicals and materials (RIA)

Рок за пријаву: 20. април 2023. године  

ИД позива: HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-22

Тема: Очекивани искоди:

  • Заједница заинтересованих страна, укључујући академску заједницу, индустрију, јавне власти и невладине организације, имаће приступ снажнијим и конзистентнијим смерницама и методологијама за интегративну процену утицаја на друштво, економију, здравље и животну средину;
  • Индустрији ће бити омогућено стварање утицаја, путем инвестиционих одлука, на будуће хемикалије и материјале;
  • Јавне власти и креатори политике на нивоу ЕУ и на националном нивоу биће подржани у спровођењу политика, укључујући прелазак на безбедне и одрживе хемикалије и материјале кроз боље разумевање потенцијалних компромиса у погледу одрживости.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или земаља придружених програму Хоризонт Европа. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.
  • The Joint Research Centre (JRC) може учествовати као пуноправни члан конзорцијума.

Буџет по пројекту: око 3-4 милиона

Индикативни буџет за цео позив: 15 милиона

Корисни линкови: