Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Coordination and knowledge sharing across materials development communities (CSA)

Рок за пријаву: 20. април 2023. године

ИД позива: HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-39

Тема: Очекивани исходи:

  • Јасан правац за напредно истраживање материјала у складу са стратешким иновативним тржиштима, посебно за генерисање поузданих података и информација, омогућавајући лак приступ свим заинтересованим странама;
  • Заједничка база знања за истраживаче и индустрију, која повећава сарадњу између стратешких иновативних тржишта вођена напредним материјалима;
  • Превазилажење препрека употребом дигиталних алата зарад бољег приступа и валоризације података.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање једно правно лице из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља (Coordination and Support Actions)

Буџет по пројекту: око 2 милиона

Индикативни буџет за цео позив: 2 милиона

Корисни линкови: