Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Science for successful, high-integrity voluntary climate initiatives (RIA)

Рок за пријаву: 18. април 2023. године  

ИД позива: HORIZON-CL5-2023-D1-01-05

Тема:  Очекивани исходи:

  • Препоруке, смернице и изградња капацитета које помажу владама и осталим учесницима да осигурају висок интегритет у добровољним иницијативама које имају за циљ ублажавање климатских промена кроз побољшану евалуацију, дизајн, имплементацију и праћење.
  • Помагање у увођењу научног консензуса и знања (нпр. IPCC извештаји) и обавеза владе (нпр. према Париском споразуму) у смислене корпоративне и друге стратегије и акције везане за климу.
  • Допринос имплементацији Париског споразума и Европског зеленог договора кроз подршку развоју и ширењу висококвалитетних добровољних иницијатива које доносе истинске климатске предности Европи и глобално.
  • Развој стандардизованог оквира за процену шема за компензацију угљеника.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или земаља придружених програму Хоризонт Европа. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Буџет по пројекту: око 5 500 000

Индикативни буџет за цео позив: 5 500 000

Корисни линкови: