Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Improving the evidence base regarding the impact of sustainability and climate change education and related learning outcomes (RIA)

Рок за пријаву: 18. април 2023. године  

ИД позива: HORIZON-CL5-2023-D1-01-10

Тема:  Очекивани резултати:

  • Боље разумевање активности и мера које су ефикасне за стварање намераваних, али и нових исхода учења потребних за зелену транзицију нашег друштва и привреде;
  • Унапређене методе за мерење утицаја и имплементацију образовања о одрживости и клими;
  • Побољшано праћење одрживости оријентисане на резултате и образовање у вези са климом и доношењем одлука у вези са образовном политиком, укључујући планирање и преусмеравање наставних планова и програма, како би се осигурало да политика и програми остану релевантни и ефикасни.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или земаља придружених програму Хоризонт Европа. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Буџет по пројекту: око 5 милиона

Индикативни буџет за цео позив: 5 милиона

Корисни линкови: