Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Climate-related tipping points (RIA)

Рок за пријаву: 18. април 2023. године  

ИД позива: HORIZON-CL5-2023-D1-01-02

Тема:  Очекивани исходи:

  • Нови или побољшани модели за климатска предвиђања или пројекције, који узимају у обзир потенцијалне тачке прелома у вези са климом и њихове утицаје, и релевантни су за главне проценитеље као што су Међувладин панел о климатским променама и Међувладина научно-политичка платформа о биодиверзитету и услугама екосистема;
  • Боље разумевање потенцијалних сложених или каскадних ефеката на климу, екосистеме и друштво, као последица преласка одређених преломних тачака;
  • Допринос политикама ублажавања узимајући у обзир Париски споразум и ЕУ Стратегију за заштиту биодиверзитета 2030, као и принцип предострожности, у погледу наглих одговора, хистерезе и другог нелинеарног понашања Земљиног система;
  • Допринос стратегијама прилагођавања за најугроженије регионе, на глобалном нивоу, бавећи се ризицима преласка тачака прелома у вези са климом и повезаним утицајима на екосистеме и биодиверзитет.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или земаља придружених програму Хоризонт Европа. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Буџет по пројекту: око 7 милиона

Индикативни буџет за цео позив: 14 милиона

Корисни линкови: