Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Microbiomes fighting food waste through applicable solutions in food processing, packaging and shelf life (IA)

Позив: HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-16

Рок за пријаву: 12. април 2023. године

Тема: Очекивани исходи су:

  • Применљива иновативна и/или пословна решења за прераду и паковање хране, која ће бити усмерена на проблеме кварења хране и/или патогене микроорганизме у храни која се брзо квари ради продужења рока трајања и решавања губитка и смештања хране у отпад.
  • Значајна мерљива побољшања у развоју микробних конзерванаса за прехрамбену индустрију као алтернатива хемијским конзервансима. Развити предлоге политике за контролу микробиома у прехрамбеном систему.
  • Добро и јасно објашњење како пројектни предлог доприноси приоритетима као што су одржива и здрава исхрана, клима, биодиверзитет и животна средина, циркуларност и ефикасност ресурса, иновације и оснаживање заједница.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или земаља придружених програму Хоризонт Европа. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions).  
  • Предлози морају применити тзв. „multi-actor“ приступ. Погледати дефиницију у Радном програму.

Буџет позива: око 5 милиона ЕУР

Буџет пројекта: 10 милиона ЕУР

Корисни линкови: