Отворени позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Improving the evidence base regarding the impact of sustainability and climate change education and related learning outcomes (RIA)

Позив: HORIZON-CL5-2023-D1-01-10

Рок за пријаву: 18. април 2023. године

Тема: Димензија одрживости и еколошке освешћености у систему образовања и обука је још увек релативно нова у контексту ЕУ. Кроз предлог Комисије о учењу и европски оквир компетенција, државе чланице ЕУ и придружене земље добиле су нови подстицај за спровођење образовања и обуке у вези са животном средином и одрживошћу. За ефикасно креирање политике, укључујући развој и ревизију наставних планова и програма и студијских програма, неопходно је проценити и пратити утицај који образовање има на одрживост. Стога је циљ овог позива да боље разуме и пружи препоруке о томе како да се измери шта ученици заправо уче и како то утиче на начин размишљања и активности које спроводе на индивидуалном и колективном нивоу.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions).

Буџет пројекта: 5 милиона ЕУР

Буџет позива: 5 милиона ЕУР

Корисни линкови: