Отворени позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Behavioural change and governance for systemic transformations towards climate resilience (RIA)

Позив: HORIZON-CL5-2023-D1-01-09

Рок за пријаву: 18. април 2023. године

Тема: Без обзира на то колико су напори за ублажавање климатских промена успешни, неки утицаји ће бити неизбежни у будућности и свет ће морати да се прилагоди насталим променама. Имајући у виду да нације, региони, градови и локалне заједнице сада развијају своју визију и путеве ка климатској неутралности и отпорности, све већа важност се придаје улози промене понашања, управљања и организационих иновација у постизању системских трансформација потребних да се изгради отпорност на опасности које се потенцијално могу приписати климатским променама. Ова тема има за циљ да се боље схвате промене понашања и начин на који се та промена може повезати са различитим покретачима и/или препрекама у понашању са циљем постизања климатске неутралности и отпорности до 2050. године.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions).

Буџет пројекта: 4 милиона ЕУР

Буџет позива: 8 милиона ЕУР

Корисни линкови: