Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Fostering resilient European food systems in a changing world (RIA)

Рок за пријаву: 12. април 2023. године  

ИД позива: HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-15

Тема: У складу са недавним активностима везаним за политику „Очувања сигурности хране и јачање отпорности прехрамбених система“ и стратегије „Од фарме до виљушке“, успешан предлог у оквиру ове теме треба да подржи спровођење „Плана за ванредне ситуације за обезбеђивање снабдевања храном и сигурност хране у временима кризе“, чиме ће се повећати отпорност прехрамбених система Европске уније у свету који се мења.

Очекивани исходи:

  • Боље разумевање краткорочних и дугорочних покретача промена који могу утицати на системе хране на различитим нивоима (глобалном, националном, регионалном, урбаном/руралном нивоу) и довести у опасност безбедност хране.
  • Боље разумевање осетљивости, зависности и критичне инфраструктуре прехрамбених система у ЕУ и широм света.
  • Већа спремност за суочавање са ризицима који могу угрозити снабдевање храном и безбедност хране у ЕУ и придруженим земљама, коришћењем доступних података и платформи (укључујући податке о времену, клими, биодиверзитету, социо-економске и тржишне податке).
  • Допринос циљевима стратегије „Од фарме до виљушке“ и приоритетима стратегије “Храна 2030“ као што су одржива и здрава исхрана, клима, биодиверзитет и животна средина, циркуларност и ефикасност ресурса, иновације и јачање заједница.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или земаља придружених програму Хоризонт Европа. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.
  • Предлози морају користити приступ са више актера (multi-actor approach, погледати дефиницију у Радном програму).

Буџет по пројекту: око 8 милиона

Индикативни буџет за цео позив: 8 милиона

Корисни линкови: