Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа – Enhance primary cancer prevention through sustainable behavioural change (RIA)

Позив: HORIZON-MISS-2023-CANCER-01-02

Рок за пријаву: 12. април 2023. године

Тема: Са око 40% случајева рака који се могу спречити, превенција представља најефикаснију стратегију контроле ове болести. Мисија о раку и Европски план за борбу против рака имају за циљ да искористе потенцијал примарне превенције тако што ће се бавити кључним факторима ризика и здравственим детерминантама. Постизање одрживе промене понашања може играти главну улогу у јачању утицаја промоције здравља и превентивних мера и на тај начин допринети смањењу броја случајева рака. У прошлости, докази о томе како постићи промену понашања нису били у довољној мери узети у обзир приликом осмишљавања програма промоције здравља и примарне превенције и то највише зато што је промена понашања сложен изазов, који је подложан вишеструким утицајима и који би се могао најбоље разумети кроз ангажовање јавности и интердисциплинарни приступ.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions).

Буџет пројекта: 4-6 милиона ЕУР

Буџет позива: 25 милиона ЕУР

Корисни линкови: