Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Addressing biodiversity decline and promoting Nature-based Solutions in higher education (CSA)

Позив: HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-8

Рок за пријаву: 27. март 2023. године

Тема: Ова тема има за циљ да допринесе образовању, развоју вештина и подизању свести о губитку биодиверзитета, и на који начин се то може решити. Ово је од суштинског значаја за даље унапређење и интеграцију биодиверзитета и екосистема, и укључује теме као што су отпорност на климатске промене, смањење загађења, итд. Предлози пројеката могу укључивати различите активности усмерене на умрежавање, сарадњу на развоју наставних програма, развој шема мобилности за истраживаче, развој упутстава и смерница, укључивање високошколских установа и њихових студената и запослених у решавање проблема биодиверзитета и урушавања екосистема, развој програма за изградњу капацитета и вештина, успостављање сарадње високошколских институција и грађана, организацију летњих школа и слично.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање једно правно лице из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља (Coordination and Support Actions).

Буџет пројекта: 3 милиона ЕУР

Буџет позива: 3 милиона ЕУР

Корисни линкови: