Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Interlinkages between biodiversity loss and degradation of ecosystems and the emergence of zoonotic diseases (RIA)

Позив: HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-17

Рок за пријаву: 28. март 2023. године

Тема:  Зоонотске болести, које су резултат преноса патогена између животиња и људи, се све чешће појављују и представљају значајну претњу по здравље људи широм планете. Без неопходних научних информација и доказа о основним узроцима и покретачима ове појаве, једини начин да се одговори на њих је након њиховог настанка и ширења. Током последњих деценија, истраживања су показала да би губитак биодиверзитета и деградација екосистема могли истовремено да повећају изложеност људи постојећим патогенима, као и да повећају вероватноћу појаве и ширења заразних болести. Неодрживо искоришћавање биодиверзитета, промена у начину коришћења земљишта, илегална трговина дивљим животињама, заједно са утицајима климатских промена и употребом антимикробних агенаса, повећавају контакт између људи и дивљих животиња, што последично доводи до све чешће појаве заразних болести. Пројекти у оквиру ове теме треба проуче и идентификују међусобне везе између губитка биодиверзитета и деградације екосистема са једне стране и појаве зоонотских болести са друге стране, тј. да истраже на које начине различити покретачи који доводе до губитка биодиверзитета и деградације екосистема могу утицати на појаву и ширење зоонотских болести.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или земаља придружених програму Хоризонт Европа. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions)
  • Заједнички истраживачки центар (ЈРЦ) може учествовати као члан конзорцијума изабраног за финансирање.

Буџет пројекта: 4 милиона ЕУР

Буџет позива: 12 милиона ЕУР

Корисни линкови: