Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Crop wild relatives for sustainable agriculture (RIA)

Позив: HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-13

Рок за пријаву: 28. март 2023. године

Тема:  Дивљи сродници култивисаних усева (Crop Wild Relatives - CWR) имају кључну предност за агро-биодиверзитет, одрживу пољопривреду и сигурност хране у целини јер садрже гене за мноштво корисних карактеристика као што су толеранција на штеточине и болести, прилагодљивост екстремнијим временским условима, квалитет исхране и слично. Њихова инхерентна генетска разноликост заједно са разноврсношћу микробиоте је огроман ресурс за развој продуктивнијих, хранљивијих и отпорнијих сорти усева и за диверзификацију система пољопривреде. Међутим, упркос њиховој вредности, широк спектар CWR усева је угрожен и суочава се са последицама интензивне пољопривреде, урбанизације, загађења и ефеката климатских промена. Истовремено, очување и употреба CWR усева у оплемењивању значајно заостаје за оним које долази од главних/култивисаних усева. Зато су потребни систематичнији напори да се побољша очување CWR усева „in –situ“ и „ex-situ“ и повећа њихова употреба у оплемењивању и узгоју биљака.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или земаља придружених програму Хоризонт Европа. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions)
  • Предлози морају применити тзв. „multi-actor“ приступ. Погледати дефиницију у Радном програму.

Буџет пројекта: 6 милиона ЕУР

Буџет позива: 12 милиона ЕУР

Корисни линкови: