Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Interdisciplinary assessment of changes affecting terrestrial and freshwater ecosystems, building on observation programmes (RIA)

Позив: HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-3

Рок за пријаву: 28. март 2023. године

Тема:  Очекује се да ће пројекти у оквиру ове теме допринети бољем разумевању промена екосистема и штетних утицаја климатских промена на биодиверзитет и његово функционисање; унапређењу научне базе која би омогућила осмишљавање и праћење акција очувања и рестаурације копнених, слатководних и транзиционих екосистема; бољој подршци циљевима и приоритетима ЕУ директива, итд.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или земаља придружених програму Хоризонт Европа. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions)

Буџет пројекта: 6 милиона ЕУР

Буџет позива: 6 милиона ЕУР

Корисни линкови: