Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Biodiversity friendly practices in agriculture – breeding for Integrated Pest Management (IPM) (RIA)

Позив: HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-14

Рок за пријаву: 28. март 2023. године

Тема:  Европски зелени договор је поставио амбициозне циљеве за смањење употребе и ризика од хемијских пестицида и ђубрива до 2030. године, смањење губитака хранљивих материја и повећање органске пољопривреде. Са тако постављеним циљевима, потребно је размотрити које карактеристике могу одговорити на ове захтеве и допринети отпорности усева, повећању биотичких и абиотичких стресова, итд. Оплемењивање биља за потребе интегрисаног управљања штеточинама (Integrated Pest Management - IPM) има за циљ да подстакне развој биљних сорти са толеранцијом или отпорношћу на релевантне штеточине и болести а које су прилагођене локалним еколошким и педо-климатским условима, као и да осмисли приступе који се мање ослањају на хемијске пестициде.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или земаља придружених програму Хоризонт Европа. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions)

Буџет пројекта: 5 милиона ЕУР

Буџет позива: 10 милиона ЕУР

Корисни линкови: