Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Safe-and-sustainable-by-design bio-based platform chemicals, additives, materials or products as alternatives (RIA, two-stage)

Позив: HORIZON-CL6-2023-ZEROPOLLUTION-02-2-two-stage

Рок за пријаву: 28. март 2023. године (прва фаза), 26. септембар 2023. године (друга фаза)

Тема:  Пројекти у оквиру ове теме треба да омогуће циркуларност финалних производа, претежно тамо где је рециклажа отежана, посебно због безбедносних импликација; да поред замене фосилних сировина, допринесу смањењу зависности од штетних супстанци што ће на крају довести до безбедних финалних производа заснованих на биолошким материјалима, уз постизање укупне еколошке одрживости; као и да изграде портфолио решења заснованих на биолошким материјалима која показују потенцијал за повећану производњу и будуће тржишно преузимање алтернативних, безбедних, кружних и одрживих производа заснованих на биолошким материјалима.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или земаља придружених програму Хоризонт Европа. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions)

Буџет пројекта: око 4 милиона ЕУР

Буџет позива: 8 милиона ЕУР

Корисни линкови: