Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Strategies to prevent and reduce plastic packaging pollution from the food system (RIA)

Позив: HORIZON-CL6-2023-ZEROPOLLUTION-01-7

Рок за пријаву: 28. март 2023. године

Тема:  Употреба пластике за једнократну употребу у амбалажи за храну je значајно порасла последњих деценија, што је довело до повећаног загађења животне средине и емисије гасова стаклене баште. Док пластична амбалажа омогућава безбедност и рок трајања прехрамбених производа (доприносећи смањењу отпада од хране), постоји потреба за побољшаним решењима која промовишу превенцију и смањење прекомерног паковања у прехрамбеној индустрији. Често превелика амбалажа доводи до тога да потрошачи не могу на одговарајући начин одлагати или бацати отпад. Ово се може делимично решити применом кружних модела за дизајн и производњу, као и правилним одлагањем и рециклажом амбалажног отпада.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или земаља придружених програму Хоризонт Европа. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions)

Буџет пројекта: око 4 милиона ЕУР

Буџет позива: 8 милиона ЕУР

Корисни линкови: