Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Better understanding of routes of exposure and toxicological and ecological impacts of chemical pollution on terrestrial biodiversity (RIA)

Позив: HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-1

Рок за пријаву: 28. март 2023. године

Тема:  Према извештају о глобалној процени IPBES-а, загађење је један од пет главних директних покретача који доводе до нарушавања биодиверзитета. Стога се тема овог позива фокусира на хемијско загађење, које је у порасту последњих деценија са кључним разликама по регионима и врсти загађења. Међутим, загађење се мења не само у квантитативном, већ и у квалитативном смислу, док још увек постоји велики недостатак по питању процедура за праћење опасних супстанци и знања о начину на који оне утичу на биодиверзитет и екосистем. Ова тема има за циљ боље разумевање токсиколошких и еколошких утицаја хемијског загађења на биодиверзитет и екосистеме копна (Област А), као и већи допринос решавању недостатака у знању које су идентификовале Европска агенција за сигурност хране и Европска комисија (Област Б).

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или земаља придружених програму Хоризонт Европа. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions)

Буџет пројекта: 5.5 милиона ЕУР

Буџет позива: 22 милиона ЕУР

Корисни линкови: