Otvoren poziv u okviru programa Horizont Evropa - Impact of light and noise pollution on biodiversity (RIA)

Poziv: HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-2

Rok za prijavu: 28. mart 2023. godine

Tema:  Zagađenje izazvano bukom i svetlošću je tema brojnih politika, strategija i direktiva u EU. Stoga postoji potreba da se bolje razume ukupni uticaj ovih izvora zagađenja na biodiverzitet, a posebno načini na koje oni utiču na očuvanje vrsta i staništa, načini na koji se štetni efekti mogu pratiti i ublažiti, itd. Predlozi projekata u okviru ovog poziva bi trebalo da pruže sveobuhvatan pregled i procenu dostupnog znanja o uticajima buke i svetlosnog zagađenja na biodiverzitet i ekosistem, da poboljšaju razumevanje mehanizama koji dovode do gubitka biodiverziteta, da istraže kako buka i svetlosno zagađenje utiču na status očuvanja vrsta i staništa, kao i da procene potrebe i mogućnosti konkretnih mera za sprečavanje negativnih uticaja svetlosti i buke na biodiverzitet i ekosistem.

Minimum konzorcijuma:

  • Najmanje tri institucije iz država članica EU ili zemalja pridruženih programu Horizont Evropa. Minimum jedan partner mora biti iz države članice EU (Research and Innovation Actions)

Budžet projekta: 3.5 miliona EUR

Budžet poziva: 7 miliona EUR

Korisni linkovi: