Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Impact of light and noise pollution on biodiversity (RIA)

Позив: HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-2

Рок за пријаву: 28. март 2023. године

Тема:  Загађење изазвано буком и светлошћу је тема бројних политика, стратегија и директива у ЕУ. Стога постоји потреба да се боље разуме укупни утицај ових извора загађења на биодиверзитет, а посебно начини на које они утичу на очување врста и станишта, начини на који се штетни ефекти могу пратити и ублажити, итд. Предлози пројеката у оквиру овог позива би требало да пруже свеобухватан преглед и процену доступног знања о утицајима буке и светлосног загађења на биодиверзитет и екосистем, да побољшају разумевање механизама који доводе до губитка биодиверзитета, да истраже како бука и светлосно загађење утичу на статус очувања врста и станишта, као и да процене потребе и могућности конкретних мера за спречавање негативних утицаја светлости и буке на биодиверзитет и екосистем.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или земаља придружених програму Хоризонт Европа. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions)

Буџет пројекта: 3.5 милиона ЕУР

Буџет позива: 7 милиона ЕУР

Корисни линкови: