Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Enhancing social inclusion in rural areas: focus on people in a vulnerable situation and social economy (RIA)

Рок за пријаву:12. април 2023. године  

ИД позива: HORIZON-CL6-2023-COMMUNITIES-01-1

Тема: Успешни предлози ће допринети неговању одрживог, уравнотеженог, правичног и инклузивног развоја руралних подручја, поштујући приоритете Комисије: Европски зелени договор а посебно његову компоненту  ̶ економију која је усмерена на људе, познатију као „Европски стуб социјалних права“, „Акциони план социјалне економије ЕУ“ и нови подстицај за европску демократију, посебно за дугорочну визију циљева ЕУ у вези са руралним подручјима и стратегију за права особа са инвалидитетом 2021-2030.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или земаља придружених програму Хоризонт Европа. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.
  • Предлози морају користити приступ са више актера (multi-actor approach, погледати дефиницију у Радном програму).

Буџет по пројекту: око 5 милиона

Индикативни буџет за цео позив: 10 милиона

Корисни линкови: