Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Knowledge and innovative solutions in agriculture for water availability and quality (RIA)

Позив: HORIZON-CL6-2023-ZEROPOLLUTION-01-1

Рок за пријаву: 28. март 2023. године

Тема:  Квалитет и доступност воде је једно од најхитнијих питања које утиче на здравље људи, ограничава производњу хране, ограничава еколошке услуге и омета економски раст. Екстремни климатски догађаји (посебно суше) доводе до повећаног водног стреса, утичући на потребе за водом не само у пољопривредном него и у осталим секторима. Стога је кључно спровести акције како би се вода користила ефикасније и одрживије, без угрожавања других корисника или ремећења водених тела.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или земаља придружених програму Хоризонт Европа. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions)

Буџет пројекта: око 6 милиона ЕУР

Буџет позива: 6 милиона ЕУР

Корисни линкови: