Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Industrial biotechnology approaches for improved sustainability and output of industrial bio-based processes (IA)

Позив: HORIZON-CL6-2023-ZEROPOLLUTION-01-5

Рок за пријаву: 28. март 2023. године

Тема:  Очекује се да ће резултати пројекта допринети унапређењу животне средине, посебно у смислу смањене токсичности и свеукупне безбедности за живе организме и екосистеме, затим већој индустријској конкурентности кроз развој скалабилне и флексибилне производње , као и унапређењу друштвеног ангажовања и разумевања напредних иновација заснованих на биотехнологијама.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или земаља придружених ХЕ програму. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Innovation Actions).

Буџет пројекта: 5 милиона ЕУР

Буџет позива: 10 милиона ЕУР

Корисни линкови: