Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Environmental sustainability and circularity criteria for industrial bio-based systems (RIA)

Позив: HORIZON-CL6-2023-ZEROPOLLUTION-01-4

Рок за пријаву: 28. март 2023. године

Тема:  Предлози пројеката у оквиру ове теме треба да пруже подршку индустријама заснованим на биолошким материјалима, трговцима, истраживачима, иноваторима и слично, како би могли да препознају и изврше процену утицаја на животну средину индустријских система заснованих на биолошком материјалу, што би даље омогућило одговорну производњу и покретање иновација у овим индустријским системима широм Европе. Резултати пројекта треба да допринесу унапређењу кружних система заснованих на биолошком материјалу који ће заменити  системе засноване на фосилима и њихов карбонски отисак, ублажити климатске промене, обновити биодиверзитет као и унапредити квалитет ваздуха, воде и земљишта у складу са планом климатских циљева за 2030. годину, акционим планом ЕУ о нултом загађењу, и слично.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или земаља придружених програму Хоризонт Европа. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions)

Буџет пројекта: око 4 милиона ЕУР

Буџет позива: 8 милиона ЕУР

Корисни линкови: