Представљена монографска студија младих научника са Факултета за хотелијерство и туризам

Монографска студија Туристичка валоризација и правна заштита културно-историјских вила Врњачке Бање, која је резултат пројекта за младе научнике и уметнике за 2021/2022, представљена је у Замку културе у Брњачкој Бањи, 21. фебруара.

Монографском студијом Туристичка валоризација и правна заштита културно-историјских вила Врњачке Бање, крунисан је пројекат за младе научнике и уметнике Универзитета у Крагујевцу и Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу за 2021/2022. годину,  за поље друштвено-хуманистичких наука. У изради студије учествовали су млади научници и истраживачи са Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи: мsc Маријана Сеочанац, истраживач сарадник, мsc Наташа Ђорђевић, асистент, доц. др Данијела Пантовић и проф. др Андреј Мићовић.

Ова студија има вишеструки значај који се огледа у подизању  свести о значају културног наслеђа на локалном, националном и међународном плану, потреби правне заштите материјалног и нематеријалног културног наслеђа, као и да се кроз економско-туристичку валоризацију врњачких вила сагледају могућности њихове комерцијализације у туристичке сврхе, креирају нови туристички производи и прошири туристичка понуда културног туризма у Врњачкој Бањи.

У првом делу програма говорили су, у име издавача, академик Милош Ђуран, управник Центра и проф. др Биљана Петровић, проректор Универзитета у Крагујевцу. Проф. др Драго Цвијановић, декан Факултета за хотелијерство и туризам, говорећи о значају ове монографске студије, истакао је научне, стручне и педагошке квалитете аутора, младих научника и истраживача ангажованих на Факултету. На послетку, Саша Миленковић, директор Културног центра у оквиру којег је и Замак културе, поздравио је скуп у име домаћина.   

О садржају ове монографске студије интердисциплинарног карактера и њеном вишеструком значају говорила је, у име рецензената, др Лела Ристић, редовни професор Економски факултет у Крагујевцу.

Др Андреј Мићовић, ванредни професор Факултета за хотелијерство и туризам, представио је, у име групе аутора, синтезни садржај монографске студије, анализирајући, у основним цртама, сва четири поглавља. Истакао је да њен добар пласман у научној и стручној јавности представља подстрек за наредне пројектне активности, као и наредне истраживачке и издавачке подухвате.   

 


Фото галерија: