Otvoren poziv u okviru programa Horizont Evropa - Inclusive and smart ways to communicate sustainability of food (RIA)

Rok za prijavu: 12. mart 2023. godine

ID poziva: HORIZON-CL6-2023-COMMUNITIES-01-6

Tema: Ova tema je u skladu sa „Evropskim zelenim dogovorom“ i strategijom „Od farme do viljuške“ za zdravu i ekološki prihvatljivu hranu, kao i  ambicijom EU u vezi sa klimom za 2030. i 2050. god. Rezultati projekta doprineće prioritetima iznetim u strategiji „Hrana 2030“: održiva i zdrava ishrana, klima, biodiverzitet i životna sredina, cirkularnost i efikasnost resursa, inovacije i jačanje zajednica i uspešnih preduzeća.

Ova tema doprinosi stvaranju standarda za označavanje sastava prehrambenih proizvoda što će podržati potrošače da izaberu održivu hranu.

Minimum konzorcijuma:

  • Najmanje tri institucije iz država članica EU ili zemalja pridruženih programu Horizont Evropa. Minimum jedan partner mora biti iz države članice EU.
  • The Joint Research Centre (JRC) može učestvovati kao punopravni član konzorcijuma.
  • Predlozi moraju koristiti pristup sa više aktera (multi-actor approach, pogledati definiciju u Radnom programu).

Budžet po projektu: oko 6 500 000

Indikativni budžet za ceo poziv: 6 500 000

Korisni linkovi: