Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Inclusive and smart ways to communicate sustainability of food (RIA)

Рок за пријаву: 12. март 2023. године

ИД позива: HORIZON-CL6-2023-COMMUNITIES-01-6

Тема: Ова тема је у складу са „Европским зеленим договором“ и стратегијом „Од фарме до виљушке“ за здраву и еколошки прихватљиву храну, као и  амбицијом ЕУ у вези са климом за 2030. и 2050. год. Резултати пројекта допринеће приоритетима изнетим у стратегији „Храна 2030“: одржива и здрава исхрана, клима, биодиверзитет и животна средина, циркуларност и ефикасност ресурса, иновације и јачање заједница и успешних предузећа.

Ова тема доприноси стварању стандарда за означавање састава прехрамбених производа што ће подржати потрошаче да изаберу одрживу храну.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или земаља придружених програму Хоризонт Европа. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.
  • The Joint Research Centre (JRC) може учествовати као пуноправни члан конзорцијума.
  • Предлози морају користити приступ са више актера (multi-actor approach, погледати дефиницију у Радном програму).

Буџет по пројекту: око 6 500 000

Индикативни буџет за цео позив: 6 500 000

Корисни линкови: