Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Valorisation of ecosystem services provided by legume crops (RIA)

Рок за пријаву: 28. март 2023. године

ИД позива: HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-16

Тема: У складу са приоритетима „Европског Зеленог договора“, стратегијом „Од фарме до виљушке“, стратегијом ЕУ о биодиверзитету до 2030. године, и амбицијама ЕУ о нултом загађењу, успешан предлог ће промовисати одрживе, продуктивне, климатски неутралне, еколошки прихватљиве и отпорне пољопривредне системе, који ће потрошачима обезбедити приступачну, безбедну, здраву и одрживу храну.

Амбициозни циљеви стратегије од „Фарме до виљушке“ усмерени на смањење употребе ђубрива за најмање 20% до 2030. године и постизање најмање 25% пољопривредног земљишта у ЕУ под органском пољопривредом, до 2030. године, створиће повољан амбијент за узгој протеинских биљака које природно обогаћују земљиште смањујући потребу за синтетичким ђубривима. Активности ће, такође, подржати спровођење акционог плана за развој органске производње.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или земаља придружених програму Хоризонт Европа. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.
  • Предлози морају користити приступ са више актера (multi-actor approach, погледати дефиницију у Радном програму).

Буџет по пројекту: око 5 милиона

Индикативни буџет за цео позив: 10 милиона

Корисни линкови: