Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Digital Humanism - Putting people at the centre of the digital transformation (CSA)

Рок за пријаву: 29. март 2023. године

ИД позива: HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-81

Тема: Очекивани исходи су:

  • Створити заједницу међудисциплинарног карактера са темом дигиталног хуманизма која ће окупити стручњаке из области информационих и комуникационих технологија, етнологе, социологе и стручњаке за основна људска права.
  • Помоћи у дефинисању и јачању приступа ЕУ дигиталној трансформацији усредсређеној на човека кроз међудисциплинарна примењена истраживања.
  • Формулисати приступе дигиталној трансформацији и ојачати европске стандарде (владавина права, социјална тржишна економија, основна права, социјални стандарди и социјално партнерство) у области дигиталних технологија, укључујући преузимање тих стандарда од стране актера у дигиталној области, а посебно оних који развијају ново дигитално окружење (нпр. научника из области науке о подацима, предузетника, инвеститора).
  • Формулисати листу препорука и стратегија за решавање тренутних недостатака или проблема који спречавају развој дигиталних решења која ће ојачати, а не поткопати, дигитални хуманизам у целом друштву.
  • Предложити конкретан оквир за мерење и промовисање напретка промоције и спровођења декларације о дигиталним правима и принципима у контексту програма политике стратегије „Дигитална деценија“. Ово би требало укључити конкретне индикаторе, изворе информација на националном и европском нивоу, као и идентификацију постојећих и развој нових алата за капацитете за подршку прихватању идентификованих најбољих пракси коришћења дигиталних технологија у подршци дигиталном хуманизму.  

Минимум конзорцијума:

  • Најмање једно правно лице из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља (Coordination and Support Actions).  

Индикативни буџет за цео позив: око 1,5 милион ЕУР

Буџет по пројекту: око 1,5 милион ЕУР

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Дигитално, индустрија и свемир

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)