Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Optimisation of manure use along the management chain to mitigate GHG emissions and minimize nutrients/contaminants dispersion in the environment (RIA)

Рок за пријаву: прва фаза 28. март 2023. године; друга фаза 26. септембар 2023. године  

ИД позива: HORIZON-CL6-2023-ZEROPOLLUTION-02-1-two-stage

Тема: Уз стратегију „Од фарме до виљушке“, стратегију за метан, акциони план ЕУ о нултом загађењу и циљеве одрживог развоја УН, успешан предлог ће подржати истраживање и иновације, да би се помогло пољопривредним газдинствима да смање локалне и глобалне емисије гасова који изазивају ефекат стаклене баште и емисије амонијака у сточарству. Пружиће допринос креаторима политика да уз унапређено знање, ограниче емисије, истраже даље мере, у оквиру заједничке пољопривредне политике, како би се постигли циљеви везани за смањење емисије гасова до 2030. године, и касније. Очекује се да ће предложени пројекат допринети смањењу последица сточарских система на екологију и климу, кроз боље разумевање: потенцијала за повећање ефикасних и иновативних пракси и технологија управљања ђубривом; утицаја на смањење емисија гасова и смањење загађивача који утичу на здравље и безбедност животне средине (ваздуха, воде и земљишта).

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или земаља придружених програму Хоризонт Европа. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.
  • Предлози морају користити приступ са више актера (multi-actor approach, погледати дефиницију у Радном програму).

Буџет по пројекту: око 7 милиона

Индикативни буџет за цео позив: 7 милиона

Корисни линкови: