Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Biodiversity friendly practices in agriculture – breeding for Integrated Pest Management (IPM) (RIA)

Рок за пријаву: 28. март 2023. године

ИД позива: HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-14

Тема: У складу са циљевима „Eвропског зеленог договора“, климатском политиком ЕУ, стратегијом ЕУ о биодиверзитету за 2030. и стратегијом „Oд фарме до виљушке“, успешан предлог ће допринети преласку на одрживе праксе у пољопривреди, смањујући праксе штетне по биодиверзитет, нарочито употребу пестицида.

Очекивани исходи су:

  • Побољшано познавање релевантних особина за отпорност и толеранцију на биотичке стресове;
  • Повећана доступност и приступ биљним сортама које су отпорније на штеточине и болести;
  • Унапређено знање, пренос знања и капацитета пољопривредника и пољопривредних саветника да имплементирају план за интегрисано управљање штеточинама тиме што ће употребљавати биљне сорте отпорније на штеточине.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или земаља придружених програму Хоризонт Европа. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.
  • Предлози морају користити приступ са више актера (multi-actor approach, погледати дефиницију у Радном програму).

Буџет по пројекту: око 5 милиона

Индикативни буџет за цео позив: 10 милиона

Корисни линкови: