Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Soil pollution processes – modelling and inclusion in advanced digital decision-support tools (RIA)

Рок за пријаву: 20. септембар 2023. године

ИД позива: HORIZON-MISS-2023-SOIL-01-02

Тема: Активности у оквиру ове теме доприносе циљевима Мисије „Договор о земљишту за Европу“, посебно њеном оперативном циљу који се тиче изградње базе знања о здрављу земљишта и његовој подршци услугама екосистема и њеном специфичном циљу „Смањење загађења тла и побољшање рестаурације”.

Очекивани исходи су:

  • Разумевање утицаја различитих врста загађења земљишта на процесе који се одигравају у земљишту, функције тла и сродне процесе у оквиру екосистема, уз повећани увид у то како загађење земљишта реагује на различитом тлу - употребу и начине управљања земљиштем, механизме обнове, контролу емисија, климатске екстреме, циклусе сушења-поновног влажења тла.
  • Побољшан приступ знању и подацима о земљишту који су релевантни  заинтересованим актерима и који информишу о праксама и политикама смањења нивоа загађења, као и о праксама одрживог управљања земљиштем и обнављању загађеног земљишта, посебно оних земљишта са високим ризиком по људско здравље и екологију.
  • Успостављање унапређених капацитета за интеграцију различитих токова података, за моделирање и предвиђање процеса везаних за земљиште и његове интеракције са загађивачима тла, и за демонстрирање ефикасности мера политике (за ваздух, воду, земљиште) и њихов утицај.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или земаља придружених програму Хоризонт Европа. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.
  • The Joint Research Centre (JRC) може учествовати као пуноправни члан конзорцијума.

Буџет по пројекту: око 14 милиона

Индикативни буџет за цео позив: 7 милиона

Корисни линкови: