Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Carbon farming in living labs (RIA)

Рок за пријаву: 20. септембар 2023. године

ИД позива: HORIZON-MISS-2023-SOIL-01-09

Тема: Активности у оквиру ове теме су директно повезане са циљем Мисије „Споразум о земљишту за Европу“ да се до 2027. године успостави 100 отворених лабораторија како би се прешло на здраво земљиште до 2030. године. Нарочито подржавају специфичан циљ Мисије, „Очувати и повећати залихе органског угљеника у земљишту“. Активности би требало да допринесу остварењу амбиција и циљева европског „Зеленог договора“. У дебати о одрживим циклусима угљеника, 2021. године, Комисија наводи како уклонити угљеник из атмосфере, укључујући и повећање производње угљеника ради његовог што већег складиштења у природи. Истраживање и иновације ће такође допринети овим циљевима, пружајући даља решења пољопривредницима и шумарима. Мере за постизање овог циља укључују: стандардизацију у праћењу, извештавању и верификацији, која је потребна да би се обезбедио јасан и поуздан поступак настајања угљеника, омогућавајући развој тржишта угљеника и обезбеђујући побољшано знање, управљање подацима и  саветодавне услуге надлежним властима.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или земаља придружених програму Хоризонт Европа. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.
  • The Joint Research Centre (JRC) може учествовати као пуноправни члан конзорцијума.
  • Предлози морају користити приступ са више актера (multi-actor approach, погледати дефиницију у Радном програму).

Буџет по пројекту: око 12 милиона

Индикативни буџет за цео позив: 12 милиона

Корисни линкови: