Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Soil-friendly practices in horticulture, including alternative growing media (IA)

Рок за пријаву: 20. септембар 2023. године

ИД позива: HORIZON-MISS-2023-SOIL-01-05

Тема: Очекивани исходи:

Активности у оквиру ове теме доприносе циљевима Мисије „Споразум о земљишту за Европу“, а посебно њеним специфичним циљевима „Очувати и повећати залихе органског угљеника у тлу”, „Смањити загађење тла и побољшати обнову” и „Побољшати структуру земљишта како би се побољшао квалитет станишта за биоту и усеве”. Активности би такође требало да допринесу климатским акцијама ЕУ и другим политикама у оквиру Европског зеленог договора, као што су План за органску акцију, Стратегија биодиверзитета за 2030. годину и предложени Закон о обнови природе.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или земаља придружених програму Хоризонт Европа. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.
  • Предлози морају користити приступ са више актера (multi-actor approach, погледати дефиницију у Радном програму).

Буџет по пројекту: око 6 500 000

Индикативни буџет за цео позив: 13 000 000

Корисни линкови: