Otvoren poziv u okviru programa Horizont Evropa - Testing and demonstrating transformative solutions to build resilience towards health risks caused by the effects of climate change

ID poziva: HORIZON-MISS-2023-CLIMA-01-03

Rok za prijavu: 20. septembar 2023. godine

Tema: Rezultati projekta trebalo bi da doprinesu da:

  • Regionalne, lokalne vlasti i zajednice budu uključene u razvoj i testiranje rešenja koja će pomoći u ublažavanju uticaja klimatskih promena na zdravlje i dobrobit ljudi, kao i da sektor javnog zdravlja bude otporniji na klimatske promene i bolje pripremljen za ublažavanje zdravstvenih izazova povezanih sa klimatskim promenama;
  • Rešenja za klimatsku otpornost koja štite ljudsko zdravlje budu razvijena, testirana i u velikoj meri su dostupna

Minimum konzorcijuma:

  • Najmanje tri institucije iz država članica EU ili zemalja pridruženih programu Horizont Evropa
  • Aktivnosti u okviru ovog projekta bi trebalo da pored zemalja članica konzorcijuma budu izvedene u još 4 različita regiona/lokalnih samouprava/zajednica iz 3 različite zemlje članice EU ili zemlje pridružene programu Horizont Evropa.

Indikativni budžet za ceo poziv: 18 000 018EUR

Budžet po projektu: od 4 500 000 do 6 000 000EUR

Očekivan broj odobrenih projekata: 3

Korisni linkovi: