Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Testing and demonstrating transformative solutions to build resilience towards health risks caused by the effects of climate change

ИД позива: HORIZON-MISS-2023-CLIMA-01-03

Рок за пријаву: 20. септембар 2023. године

Тема: Резултати пројекта требало би да допринесу да:

  • Регионалне, локалне власти и заједнице буду укључене у развој и тестирање решења која ће помоћи у ублажавању утицаја климатских промена на здравље и добробит људи, као и да сектор јавног здравља буде отпорнији на климатске промене и боље припремљен за ублажавање здравствених изазова повезаних са климатским променама;
  • Решења за климатску отпорност која штите људско здравље буду развијена, тестирана и у великој мери су доступна

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или земаља придружених програму Хоризонт Европа
  • Активности у оквиру овог пројекта би требало да поред земаља чланица конзорцијума буду изведене у још 4 различита региона/локалних самоуправа/заједница из 3 различите земље чланице ЕУ или земље придружене програму Хоризонт Европа.

Индикативни буџет за цео позив: 18 000 018ЕУР

Буџет по пројекту: од 4 500 000 до 6 000 000ЕУР

Очекиван број одобрених пројеката: 3

Корисни линкови: