Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Pandemic preparedness and response: Immunogenicity of viral proteins of viruses with epidemic and pandemic potential

ИД позива: HORIZON-HLTH-2023-DISEASE-03-18

Рок за пријаву: 13. април 2023. године

Тема: Позив има за циљ да подржи активности које омогућавају или доприносе једном или више очекиваних циљева из дестинације 3 „Борба против болести и смањење оптерећења болешћу“. У том циљу, предлози у оквиру овог позива треба да постигну резултате који су усмерени, прилагођени и доприносе већини следећих очекиваних циљева:

  • Боља информисаност научне и клиничке заједнице о вирусима са епидемијским и пандемијским потенцијалом и нарочито боље разумевање вируса ради развитка вакцине;
  • Коришћење нових приступа за превенцију и лечење инфекција у настајању и поновном појављивању због спремности за епидемију и пандемију од стране научне и клиничке заједнице;
  • Бољи приступ научне и клиничке заједнице кандидатима за експерименталну вакцину против вирусних инфекција у настајању или поновном појављивању за даља клиничка истраживања;
  •  Доступност разноврсног низа кандидата за вакцину против вирусне инфекције у настајању и поновном појављивању, повећавајући терапијске опције за клиничку примену у случају епидемије или пандемије.

Минимум конзорцијума: Најмање три институције из држава чланица ЕУ или земаља придружених програму Хоризонт Европа. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ. Такође било која институција основана у САД може учествовати у овом позиву.

Индикативни буџет за цео позив: 50 000 000 ЕУР

Буџет по пројекту: од 7 000 000 to 8 000 000ЕУР

Очекиван број одобрених пројеката: 7

Корисни линкови: