Представљање резултата пројекта на Факултету за хотелијерство и туризам

Монографска студија Туристичка валоризација и правна заштита културно-историјских вила Врњачке Бање, која је резултат пројекта за младе научнике и уметнике за 2021/2022, представиће се на Факултету за хотелијерство и туризам, у уторак, 21. фебруара.

Монографском студијом Туристичка валоризација и правна заштита културно-историјских вила Врњачке Бање, крунисан је пројекат за младе научнике и уметнике Универзитета у Крагујевцу и Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу за 2021/2022. годину,  за поље друштвено-хуманистичких наука. У изради студије учествовали су млади научници и истраживачи са Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи: мsc Маријана Сеочанац, истраживач сарадник, мsc Наташа Ђорђевић, асистент, доц. др Данијела Пантовић и проф. др Андреј Мићовић.

У представљању ове монографске студије учествују: академик Милош Ђуран, управник Центра и проф. др Биљана Петровић, проректор Универзитета у Крагујевцу (у име издавача),  проф. др Андреј Мићовић, коаутор и проф. др Лела Ристић, Економски факултет у Крагујевцу, рецензент. Уводну реч даће проф. др Драго Цвијановић, декан.

Ова заначајна студија има вишеструки значај који се огледа у подизању  свести о значају културног наслеђа на локалном, националном и међународном плану, потреби правне заштите материјалног и нематеријалног културног наслеђа, као и да се кроз економско-туристичку валоризацију врњачких вила сагледају могућности њихове комерцијализације у туристичке сврхе, креирања нових туристичких производа и проширења туристичке понуде културног туризма у Врњачкој Бањи.

Представљање публикације Туристичка валоризација и правна заштита културно-историјских вила Врњачке Бање је на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, у уторак, 21. фебруара 2023. у 11 сати.