Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Intersectionality and equality in deliberative and participatory democratic spaces

Рок за пријаву: 14. март 2023. године

ИД позива:  HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01-07

Тема: Очекивани исходи:

  • Развити темељно теоријско разумевање демократских пракси које подстичу активно учешће са интерсекционалним приступом који се бави структурама моћи, и идентификовањем ограничења и могућности за побољшање таквих пракси.
  • Унапредити дизајн, имплементацију и евалуацију демократских процеса на различитим нивоима власти (локални, регионални, национални, европски), са фокусом на маргинализоване и рањиве заједнице, укључивањем интерсекционалног приступа који омогућава обрачун односа моћи у свим процесима дизајна.
  • Развити и пилотирати иновативне дизајне за ангажовање грађана који узимају у обзир интерсекционалност и омогућавају друге врсте учешћа и промишљања, као и јачање демократије, решавањем политичке неједнакости у таквим просторима учешћа.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.
  • The Joint Research Centre (JRC) може учествовати као пуноправни члан конзорцијума.

Буџет по пројекту: од 2 до 3 милиона

Индикативни буџет за цео позив: 9 милиона

Корисни линкови: