Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Advanced technologies for remote monitoring of heritage monuments and artefacts (RIA)

Рок за пријаву: 14. март 2023. године

ИД позива: HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-01

Тема: Oчекивани исходи су:

  • Нове и иновативне методе за праћење стања на даљину, деградације оригиналних материјала споменика, објеката и артефаката културног наслеђа.
  • Иновативне методе за праћење загађивача и стања претходних интервенција на објектима културног наслеђа, споменицима и артефактима, у циљу одабира оптималних зелених и ефикасних стратегија и материјала за очување.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Буџет по пројекту: од 3 до 4 милиона

Индикативни буџет за цео позив: 12 милиона

Корисни линкови: