Obeležavanje Međunarodnog dana žena i devojaka u nauci

U Svečanoj sali Univerziteta u Kragujevcu u subotu, 11. februara 2023. godine sa početkom u 12 sati, biće svečano uručena priznanja najboljim naučnicama Univerziteta u Kragujevcu.

Kako bi se osiguralo potpuno i jednako učešće žena i devojaka u nauci, Ujedinjene nacije proglasile su 11. februar za Međunarodni dan žena i devojaka u nauci.

Povodom ovogodišnjeg obeležavanja Dana žena i devojaka u nauci, Univerzitet u Kragujevcu će drugi put podeliti priznanja za najbolje naučnice sa najviše rezultata u naučnoistraživačkom radu u protekloj godini, na 12 fakulteta u sastavu Univerziteta u Kragujevcu i Institutu za informacione tehnologije.